[ a / b ] [ home ]

/a/ - aletheia

Tsenseerimata arutelu poliitilistel, filosoofilistel ja ühiskondlikel teemadel
Name
Email
Subject
Comment
Verification
File
Password (For file deletion.)

File: 1584707599836.jpg (8.64 KB, 200x283, meri.jpg)

 No.42[Reply]

Antud veebilehekülg on mõeldud vabaks ja tsenseerimata aruteluks eestlaste vahel. See veebilehekülg pole mõeldud häälekandjaks mingile kindlale ideoloogiale või poliitilisele parteile. Kõik kommentaarid ja vaated kuuluvad individuaalsetele postitajatele endile.


File: 1585328232163.png (1003.07 KB, 1070x692, thumbnail.png)

 No.47[Reply]

Postitage mõtteid/arvamusi video kohta.

https://www.youtube.com/watch?v=QAHRUZMdKA8


File: 1584719824549.jpg (197.75 KB, 1600x2400, stylish corona chan.jpg)

 No.43[Reply]

Aruteluks koroonaviiruse üle, eriti Eestiga seonduva info jaoks.

Uusim info haigestunute arvu kohta:

https://youtu.be/qgylp3Td1Bw
https://www.worldometers.info/coronavirus/

 No.44

File: 1584719982566.png (58.54 KB, 846x892, corona 20.03 18.00.png)

Viimased andmed nakatunute suhtarvu järgi.

 No.45

File: 1584720410100.jpg (513.98 KB, 737x4492, madonna schizoposting.jpg)

Mõtteid selle üle? Suvaline kunstiline kokkusattumus või eliidi ettekuulutused enne epideemiat? Mõnes mõttes tuletab praegune situatsioon 2016 valimisi ja selle eelset olukorda meelde koos igasugu eliidi veidrate rituaalide ja muistsete jumalate ülistamisega.

https://www.youtube.com/watch?v=VG3WkiL0d_U

 No.46

File: 1585327280982.png (69.67 KB, 960x950, 27.03 corona.png)

Tänase seisuga. Hollandis eriti rough one, 99,5% suremusprotsent.Delete Post [ ]
Previous [1] Next | Catalog
[ a / b ] [ home ]